HABERLER/DUYURULAR

15
Ocak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’dan Yeni Düzenleme

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konut tüketicileri hariç olmak üzere doğalgazda serbest tüketici limitini sıfırladı. Kurul, konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırını yılık 300.000 Sm3 olarak belirlerken, tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birliklerinin serbest tüketici statüsünde olması kararlaştırıldı.”
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2013 yılı boyunca uygulanmak üzere serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Madde 2 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 300.000 m3’tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

Madde 3 - Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi hükümleri geçerlidir.

Madde 4 - Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.